Apie temos pasirinkimą

Reaguodami į pasaulinę žemės ūkio ir maisto sektoriaus krizę, „AgriFood Lithuania“ kartu su BIAC organizuoja didžiausią Baltijos šalyse AgroMaisto forumą tema „Taika maistui“. Šis renginys remia „Business at OECD“ iniciatyvą tuo pačiu pavadinimu „Taika maistui“.

Pasaulį ištikusios agromaisto sektoriaus krizės klausimas yra ypač aktualus Baltijos šalyse, kur kiekvienos Baltijos valstybės ekonomikoje žemės ūkio ir maisto produktų sektorius sudaro svarbią BVP dalį (Lietuvoje daugiau nei 7 proc.), Ukraina yra svarbi šių šalių maisto sektoriaus įmonių importo partnerė, o bendras valstybių infliacijos lygis yra vienas didžiausių visoje Europos Sąjungoje. Agromaisto sektoriuje veikiančių įmonių stagnacija turėtų rimtą neigiamą poveikį kitų sektorių augimui ir nedarbo lygiui (ypač regionuose). Todėl šis forumas sieks pakviesti nacionalines ir tarptautines suinteresuotas puses diskusijai, leisiančiai parengti veiksmų planą (apimantį bendrus svarbiausių sektoriaus veikėjų įsipareigojimus), kuris užtikrintų įperkamo kokybiško maisto prieinamumą kiekvienam, nepažeidžiant tvarumo įsipareigojimų. Šie įsipareigojimai bus pagrįsti sveikesnėmis, teisingesnėmis, tvaresnėmis ir atsparesnėmis maisto sistemomis.

Agro maisto forumas 2022 vyks praėjus dviem savaitėms po EBPO ministrų susitikimo Paryžiuje, skirto temai „Tvaraus žemės ūkio ir maisto sistemų kūrimas kintančioje aplinkoje: bendri iššūkiai, transformuojantys sprendimai“. Forumo metu bus siekiama įsigilinti tiek į anksčiau paskelbtus dokumentus, tiek į ministrų susitikimo Paryžiuje rezultatus. Pasibaigus forumui bus pateiktos papildomos rekomendacijos, galinčios padėti spręsti dabartinius maisto sistemos iššūkius, kurios vėliau bus pristatytos EBPO narėms. Į šias rekomendacijas turėtų būti atsižvelgta ir aukšto lygio agromaisto temai skirtame susitikime Stambule, kuris bus surengtas 2023 m.

Europos skaitmeninių inovacijų centrų įgalinimas:

Kaip papildomą atsaką į įvairialypę pasaulinę krizę agromaisto sektoriuje ir teigiamą postūmį kampanijai „Taika maistui“, Agromaisto forumas pasiūlys papildomą ir dar neišnaudotą efektyvią priemonę – Europos skaitmeninių inovacijų centrų suvienijimą bendram tikslui. Šiais metais ESIC pradėjo veikti įvairiose Europos šalyse ir net 35 iš jų specializuojasi agromaisto sektoriuje. Šių metų „Agromaisto forumo“ metu šie ESIC pirmąkart susirinks vienoje vietoje tam, kad susitartų dėl tarpvalstybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo ir bendro įsipareigojimo dirbti kartu kuriant strateginį aljansą ir nusistantant bei išsigryninant vieningus prioritetus bendram kelrodžiui.

Šis aljansas sukurs unikalų geriausių skaitmeninių inovacijų centrų Europoje bendradarbiavimo modelį ir bendrą ESIC ekosistemą, pasižyminčią patirties perdavimu, technologijų mainais ir investicijomis. Tai leis rinkai pasiūlyti stipriausius įmanomus sprendimus bei išplės veikėjų, galinčių turėti didžiausią įtaką skaitmeninėje transformacijoje, veiklos kryptį nuo nacionalinio iki tarptautinio lygmens.

Numatomi forumo rezultatai:

  • Į diskusiją apie egzistuojančias kompleksines krizes ir reikalingas priemones bei įsipareigojimus joms spręsti bus įtraukti įvairūs aukšto lygio agromaisto ekosistemos ir kitų susijusių sektorių veikėjai.
  • Forumo metu bus parengtos rekomendacijos, kurios vėliau bus perduotos „Business at OECD“ organizacijai ir papildys ministrų susitikimo rezultatus.
  • Bus skatinamas viešas dialogas apie itin didelę maisto sistemų įtaką nacionaliniam saugumui ir priemones, būtinas apsaugoti visuomenę, ūkius ir žemės ūkio maisto produktų bendroves.

Apie iniciatyvą „Taika maistui“

Dabartinę situaciją pasaulyje būtų galima apibrėžti kaip kompleksišką krizę, darančią didžiulę įtaką maisto paklausai ir pasiūlai. Klimato kaita, pandemija ir nepateisinama Rusijos karinė agresija gerokai perkrovė maisto sistemas ir sukėlė vieną baisiausių maisto krizių istorijoje. Tam, kad maisto sistemos pajėgtų išmaitini pasaulį, tausotų aplinką ir sudarytų vienodas išgyvenimo sąlygas visoje maisto tiekimo grandinėje, nuo diskusijų reikia pereiti prie veiksmų. Rusijos invazija į Ukrainą smarkiai sutrikdė pasaulines maisto rinkas ir sukėlė neigiamų pasekmių pasauliniam grūdų tiekimui trumpuoju laikotarpiu. Ilguoju laikotarpiu gamintojams stiprų neigiamą poveikį turės gamtinių dujų ir trąšų rinkų bei žemės ūkio technologijų gamybos ir sklaidos sutrikimai. Atsižvelgiant į šį kontekstą EBPO žemės ūkio ministrų susitikimui, kuris vyks šių metų lapkričio 3–4 dienomis, buvo pasirinkta tema „Tvaraus žemės ūkio ir maisto sistemų kūrimas kintančioje aplinkoje: bendri iššūkiai, transformuojantys sprendimai“.

Iniciatyvos „Taika maistui“ tikslai

Iniciatyva „Taika maistui“ siekia atkreipti tarptautinį dėmesį ir suvienyti pasaulines suinteresuotąsias šalis tam, kad būtų išryškinta dabartinė pasaulio maisto rinkų padėtis ir jose egzistuojančios problemos. Ši iniciatyva leis įmonėms aktyviai prisidėti prie EBPO darbo žemės ūkio srityje ir pabrėš verslo įsipareigojimą siekti pasaulinių su žemės ūkio tvarumu ir inovacijomis susijusių tikslų. „Taika maistui“ turi tris pagrindinius tikslus:

  • Informuoti EBPO ir politikos formuotojus apie iššūkius, su kuriais susiduria įmonės po pastarojo maisto kainų kilimo besivystančiose šalyse, kokias problemas tai kelia išsivysčiusių šalių verslui, ir parodyti, kaip šie iššūkiai yra sprendžiami;
  • Aptarti politikos veiksmus, kurie galėtų nuraminti žemės ūkio rinkas trumpuoju laikotarpiu, ir nustatyti politikos rekomendacijas, kaip ilgalaikėje perspektyvoje mūsų maisto sistemas padaryti atsparesnes, tvaresnes, didinančias žemės ūkio našumą skatinančias inovacijas ir prisidedančias prie įrodymais pagrįsto politikos formavimo;
  • Išryškinti tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, ypač per EBPO ir G20 iniciatyvas, kurios gali padėti stabilizuoti pasaulines maisto rinkas kainų infliacijos metu ir suteikti impulsą būsimam EBPO žemės ūkio ministrų susitikimui, vyksiančiam šių metų lapkričio 3–4 dienomis.

Naujienos

Pranešėjai

Viktorija Čmilytė-Nielsen

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė
in

Aušrinė Armonaitė

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministrė
in

Kęstutis Navickas

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras
in

Prof. dr. Viktoras Pranckietis

Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas
in

Kazys Starkevičius

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas
in

Dr. Agnė Kudarauskienė

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė
in

Marius Vaščega

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas
in

Jaroslav Neverovič

Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas
in

Augustas Alešiūnas

AgTech Verslo angelas ir „ART21“ savininkas
in

Dr. Andy Zynga

„EIT Food“ generalinis direktorius
in

Marion Jansen

„OECD“ prakybos ir žemės ūkio direktorato direktorė
in

Vidmantas Janulevičius

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
in

Andrius Pranckevičius

„Linas Agro Group“ valdybos pirmininko pavaduotojas, „PF Kekava“ valdybos pirmininkas, AB „Kauno Grūdai“ generalinis direktorius
in

Mindaugas Snarskis

Asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ valdybos pirmininkas, „Vikonda grupės“ generalinis direktorius
in

Dr. George Beers

„Smart Agri Hubs“ koordinatorius, Vageningo universiteto tyrėjas
in

Gérald Audaz

Europos Komisijos Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Rytų kaimynystės ir institucijų stiprinimo Ekonominės plėtros sektoriaus vadovas
in

Evangelia Mourmoura

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato Skaitmenizacijos komandos lyderė
in

Grzegorz Brodziak

„GoodValley Agro S.A.“ Prezidentas
in

Alejandro Trenor

„Soil Capital“ bendraįkurėjis ir finansų vadovas
in

Raimundas Juknevičius

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas
in

Giedrius Bagušinskas

„LitMEA“ direktorius
in

Orsolya Szaplonczay

„Innoskart DIH“ vykdomoji direktorė
in

Marco Francini

Europos investicijų banko atstovybės Lietuvoje vadovas
in

Prof. dr. Krzysztof Klincewicz

Varšuvos universiteto profesorius
in

Daniel Copot

AgriFood DIH (Slovėnija) vadovas
in

Dr. Arūnas Svitojus

Žemės ūkio rūmų pirmininkas
in

Kristina Simonaitytė

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro patarėja
in

Maciej Krzysztofowicz

Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centras

Egidijus Barcevičius

„PPMi Group“ tyrimų direktorius
in

prof. dr. Astrida Miceikienė

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė
in

Łukasz Łowiński

ESIC Lenkijoje koordinatorius, Poznanės tyrimų institutas
in

Simon Maas

„Smart Sensors 4 Agri-food S3-partnership“ pirmininkas
in

Dr. Alvija Šalaševičienė

KTU Maisto instituto vadovė
in

Remigijus Lapinskas

Žaliosios politikos instituto direktorius
in

Maurizio Tomalino

„Consorzio Italasia Industrial Relations“ prezidentas ir „Europe Link Business Agency S.r.l.“ generalinis direktorius
in

Alfredas Jonuška

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius

Katarzyna Dyja

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato (angl. DG AGRI) politikos analitikė

Ieva Gudanavičienė

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos mitybos pareigūnė
in

Tomas Orlickas

Nacionalinės mokėjimų agentūros direktoriaus pavaduotojas
in

Dr. Claudia Godinho

„EIT Food“ centras Portugalijoje
in

Marius Krutulis

Įmonės Daržulis įkūrėjas ir vadovas

Laura Velasco

„Eurochambres“ vyriausioji projektų vadovė
in

Luc Van Looveren

„Voka“ Prekybos ir pramonės rūmų vyriausiasis patarėjas Europos Sąjungos reikalams
in

Pablo Morales

Sevilijos prekybos rūmų tarptautinių projektų koordinatorius
in

Carmen Fernández

Sevilijos prekybos rūmų projektų vadovė
in

África Romero

Maisto ir gėrimų pramonės ekspertė
in

Piotr Lipiec

Lenkijos prekybos rūmų projektų vadovas

Thomas Gitsoudis

„AgriFood Lithuania“ Vyriausiasis inovacijų koordinatorius
in

Diana Šalkauskienė

„AgriFood Lithuania" projektų vadovė
in

Tatyana Gicheva

Dobricho prekybos, pramonės ir amatų rūmų projektų vadovė
in

Paulius Chockevičius

„Urbanbee.lt“ įkūrėjas

Agnė Bagočiūtė

Lietuvos energetikos agentūros patarėja

Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė

„AgriFood Lithuania DIH“ generalinė direktorė, Europos metų klasterio koordinatorė 2022
in

Grigoris Chatzikostas

„FoodScale Hub“ viceprezidentas verslo plėtrai
in

*Pranešėjų sąrašas bus pildomas.

Programa

09:00 - 09:30 Atidarymas

Viktorija Čmilytė-Nielsen | Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė
Kęstutis Navickas | Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras
Aušrinė Armonaitė | Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministrė

9:30-9:45 Atidarymo pristatymas

Marion Jansen | „OECD“ prakybos ir žemės ūkio direktorato direktorė

09:45 - 10:45 Aukšto lygio atidaromoji diskusija – Kaip užtikrinti pasaulio aprūpinimą kokybišku maistu pastarųjų krizių kontekste?

Vidmantas Janulevičius | Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
Marius Vaščega | Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas
Jaroslav Neverovič | Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas

Moderuoja: Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė | „AgriFood Lithuania“ direktorė

10:45 – 11:00 Pagrindinis pranešimas

Dr. Andy Zynga | „EIT Food“ generalinis direktorius

11:00 - 11:15 Pagrindinis pranešimas

Augustas Alešiūnas | AgTech Verslo angelas ir „ART21“ savininkas

11:15 - 11:35 Kavos pertrauka

I salė

Galerija

II salė

Galerija

III salė

Galerija

11:35 - 12:45 Panelinė diskusija 1A – Inovacijų didinimas ir perėjimas prie žemės ūkio skaitmenizacijos

Įžvalga: Dr. George Beers | „Smart Agri Hubs“ koordinatorius, Vageningo universiteto tyrėjas

Evangelia Mourmoura | Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato Skaitmenizacijos komandos lyderė
Dr. George Beers | „Smart Agri Hubs“ koordinatorius, Vageningo universiteto tyrėjas
Dr. Andy Zynga | „EIT Food“ generalinis direktorius
Egidijus Barcevičius | „PPMi“ tyrimų direktorius
Dr. Claudia Godinho | „EIT Food“ centras Portugalijoje

Diskusiją moderuoja – Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė | „AgriFood Lithuania“ direktorė

12:45 - 14:15 Pietų pertrauka

14:15 - 15:30 Panelinė diskusija 2A – Link transformuojančių sprendimų kuriant tvarias žemės ūkio ir maisto sistemas

Įžvalga: Maciej Krzysztofowicz | Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centras

Prof. dr. Viktoras Pranckietis | Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas
Andrius Pranckevičius | „Linas Agro Group“ valdybos pirmininko pavaduotojas, „PF Kekava“ valdybos pirmininkas, AB „Kauno Grūdai“ generalinis direktorius
Prof. dr. Astrida Miceikienė | Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė
Dr. Arūnas Svitojus | Žemės ūkio rūmų pirmininkas
Rokas Morkūnas | „Business at OECD“ politikos kūrėjas
Maciej Krzysztofowicz | Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centras

Diskusiją moderuoja – Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė | „AgriFood Lithuania“ direktorė

15:30 - 16:45 Panelinė diskusija 3A: Klimatas, energija, įgūdžiai ir maistas: Regioniniu mastu ateitį užtikrinantis atsparumas maisto vertės grandinėje

Įžvalga: Kristina Simonaitytė | Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro patarėja

Giedrius Bagušinskas | „LitMEA“ direktorius
Grzegorzk Brodziak | „GoodValley Agro S.A.“ Prezidentas
Kristina Simonaitytė | Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro patarėja
Kazys Starkevičius | Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas
Dr. Agnė Kudarauskienė | Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė
Agnė Bagočiūtė | Lietuvos energetikos agentūros patarėja

Diskusiją moderuoja – Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė | „AgriFood Lithuania“ direktorė

16:45 - 17:00 Kavos pertrauka

17:00 - 17:50 4A: Galimybės MVĮ, pramonei bei ūkininkams

Įžvalga: Marco Francini | Europos investicijų banko atstovybės Lietuvoje vadovas

Grigoris Chatzikostas | „FoodScale Hub“ viceprezidentas verslo plėtrai
Thomas Gitsoudis | „AgriFood Lithuania“ vyriausiasis inovacijų koordinatorius

17:50 - 18:00 Uždaromoji sesija

11:35 - 12:45 Panelinė diskusija 1B – Anglies ūkininkavimas: ar iš rinkos ateinančios iniciatyvos yra sprendimas?

Įžvalga: Alejandro Trenor | „Soil Capital“ bendraįkurėjis ir finansų vadovas

Donatas Dailidė | „Dojus Group“ generalinis direktorius
Raimundas Juknevičius | Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas
Remigijus Lapinskas | Žaliosios politikos instituto direktorius
Arnas Radzevičius | „Agrokoncerno“ Agro tiksliųjų technologijų skyriaus vadovas
Vidmantas Janulevičius | Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas

Diskusiją moderuoja – Živilė Kropaitė-Basiulė

12:45 - 14:15 Pietų pertrauka

14:15 - 15:30 Panelinė diskusija 2B: Ateities klientas: Maisto trendai, pirkėjų elgsena ir kartų valgymo įpročiai

Įžvalga: Prof. dr. Krzysztof Klincewicz | Varšuvos universiteto profesorius

Mindaugas Snarskis | „Vikonda grupės“ generalinis direktorius
Milda Kraużlis | „EIT FOOD CLC North-East“ RIS programos vadovė
Ieva Gudanavičienė | Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos mitybos pareigūnė
Matija Bumbak | „Oyster 22“ bendraįkūrėjis
Prof. dr. Krzysztof Klincewicz | Varšuvos universiteto profesorius

Diskusiją moderuoja – Živilė Kropaitė-Basiulė

15:30 - 16:45 Panelinė diskusija 3B: Europos skaitmeniniai inovacijų centrai – Lūkesčiai ir galimybės bendradarbiauti

Pristato EDIH.LT

Įžvalga: Grigoris Chatzikostas | „FoodScale Hub“ viceprezidentas verslo plėtrai
Mantas Vilys | Lietuvos inovacijų centro direktorius

Łukasz Łowiński | ESIC Lenkijoje koordinatorius, Poznanės tyrimų institutas
Daniel Copot | AgriFood DIH (Slovėnija) vadovas
Augustas Alešiūnas | AgTech Verslo angelas ir „ART21“ savininkas
Orsolya Szaplonczay | „Innoskart DIH“ vykdomoji direktorė
Simon Maas | „Smart Sensors 4 Agri-food S3-partnership“ pirmininkas

Diskusiją moderuoja – Grigoris Chatzikostas | „FoodScale Hub“ viceprezidentas verslo plėtrai

16:45 - 17:00 Kavos pertrauka

17:00 - 17:50 Panelinė diskusija 4B: Žemės ūkis mieste: potencialas, iššūkiai ir galimybės

Paulius Chockevičius | „Urbanbee.lt“ įkūrėjas
Marius Krutulis | „Daržulis“ Įkūrėjas ir direktorius
Aušra Sičiūnienė | Vilniaus miesto savivaldybės atstovė

Diskusiją moderuoja – Orsolya Szaplonczay

17:50 - 18:00 Uždaromoji sesija (Pagrindinė salė)

11:40 - 12:00 Sesijos Bio Maisto konsorciumo finalinė konferencija atidarymas

Gérald Audaz | Europos Komisijos Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Rytų kaimynystės ir institucijų stiprinimo Ekonominės plėtros sektoriaus vadovas
Laura Velasco | „Eurochambres“ vyriausioji projektų vadovė
Alfredas Jonuška | Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius
Carmen Fernández | Sevilijos prekybos rūmų projektų vadovė

12:00 - 12:30 Naujoji bendroji žemės ūkio politika 2023–2027 m.

Katarzyna Dyja | Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato politikos analitikė

12:30 - 13:00 ES žemės ūkio maisto produktų patekimo į rinką taisyklės

Luc Van Looveren | Vokos prekybos ir pramonės rūmų vyresnysis patarėjas ES ryšiams

13:00 - 14:15 Pietūs

14:15 - 14:45 Kaip padidinti Rytų partnerystės ekologiškų produktų sektoriaus ūkio subjektų konkurencingumą

África Romero | Maisto ir gėrimų pramonės ekspertė
Maurizio Tomalino | „Consorzio Italasia Industrial Relations“ prezidentas ir „Europe Link Business Agency S.r.l.“ generalinis direktorius

14:45 - 15:15 Nešvaistykime maisto - penki jaunimo pateikti scenarijai

Dr. Alvija Šalaševicienė | KTU Maisto instituto direktorė

15:15 - 15:30 EU4BCC ir Bio food konsorciumo projektų pasiekti rezultatai

Carmen Fernandes | Sevilijos prekybos rūmų projektų vadovė

15:45 - 16:00 Panelinė diskusija: Geroji patirtis vykdant Biomaisto projektus

Tatyana Gicheva | Dobricho prekybos ir pramonės rūmų projektų vadovė / „Match&Grow“, „B2B Matching“
Piotr Lipiec | Lenkijos prekybos rūmų projektų vadovas / „B2BioFOOD“, „B2B Matching“
Xenia Martînov | Moldovos organinės vertės grandinės aljanso „MOVCA“ projektų vadovė / “Into the Sun“, „B2B Matching“
Luc Van Looveren | „Voka“ Prekybos ir pramonės rūmų vyriausiasis patarėjas Europos Sąjungos reikalams / „Parama ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai ir eksportui Zaporožės regione, Ukrainoje“, „Twinning“

Moderatorius – Pablo Morales | Sevilijos prekybos rūmų tarptautinių projektų koordinatorius

16:30 - 16:45 Sesijos uždarymas

Pablo Morales | Sevilijos prekybos rūmų tarptautinių projektų koordinatorius
Daiva Jonuškienė | Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų projektų vadovė

16:45 - 17:00 Kavos pertrauka

17:00 - 17:45 Kliūtys ir iššūkiai pereinant prie klimatui draugiško pažangaus ūkininkavimo

Tomas Orlickas | Nacionalinės mokėjimų agentūros direktoriaus pavaduotojas
Diana Šalkauskienė | „AgriFood Lithuania“ projektų vadovė