Idėja

Kalbant apie tvarumą, kartais neatsižvelgiama į vieną labai svarbią sritį, kuri yra didesnė nei transportas ir net pranoksta net energetikos sektorių. Tai – MAISTAS!

Šiandien visuomenė susiduria su didžiuliu iššūkiu, kaip iki 2050 m. reikės pamaitinti 10 milijardų žmonių ir išsaugoti tiek žmonių, tiek planetos gerovę? Be to, priimant sprendimus turime įvertinti, kad maistas yra mūsų istorijos ir kultūros dalis. Jam pritaikoma ir ekonomikos teorija. Taip pat maistas yra ir politinis klausimas. Galiausiai, jis daro milžinišką įtaką aplinkai!

Šiuo metu pasaulis skiria ypatingą dėmesį maisto tvarumui – Jungtinės Tautos rugsėjo mėnesį surengė pirmąjį jų istorijoje Maisto sistemų suvažiavimą (ang. UN Food Systems Summit)!

Tvirtą ir tvarią maisto sistemą, kuri atsinaujina ir nepalieka nė vieno užnugary, turime sukurti kuo greičiau. Atėjo laikas dideliems pokyčiams ir visuotinei atsakomybei, kaip mes rūpinsimės mus supančia aplinka.

Tvarios maisto sistemos sukūrimas priklauso nuo manęs, tavęs, atskirų šalių ir viso pasaulio. Šiame procese ypatingai svarbus bendradarbiavimas tarp viešojo ir privataus sektorių. Tai – pirmas labai svarbus žingsnis tvaresnės maisto sistemos link.

Pasaulį užklupusi pandemija aiškiai išryškino maisto tiekimo sistemos efektyvumo trūkumą, tačiau šie precedento neturintys iššūkiai taip pat atveria milžiniškas galimybes.

Veikti būtina jau dabar! Šiais metais „Agromaisto forumas 2021“ pristatys naujus inovatyvius veiksmus, sprendimus ir strategijas, reikalingas Žaliojo kurso tikslams, grindžiamiems sveikesnėmis, tvaresnėmis ir teisingesnėmis maisto sistemomis, pasiekti. Forumas švies bendruomenę apie bendradarbiavimo svarbą gerinant maisto gamybos, vartojimo ir mąstymo galimybes.

Užsibrėžti tikslai

  • Žymiai išaugęs viešasis diskursas dėl esminio maisto sistemų vaidmens siekiant tvarios maisto vertės grandinės ir priemonių, būtinų jos įgyvendinimui.
  • Identifikuoti veiksmai ir apsibrėžti kiekybiškai įvertinami laukiami rezultatai, reikalingi norint pasiekti 2030 m. darbotvarkės tikslus. Tai padaryta įtraukiant maisto sistemų pertvarkos lyderius, pabrėžiant egzistuojančius rinkoje sprendimus bei raginant įvairias suinteresuotas šalis imtis naujų veiksmų tiek nacionaliniu, tiek ES lygmenimis.
  • Sukurta stebėsenos ir peržiūros sistema, kuri skatins naujas veiklas ir rezultatus, palengvins dalijimąsi patirtimi ir informacija bei įtrauks naujus poveikio matavimo rodiklius.

Naujienos

Pranešėjai

Viktorija Čmilytė-Nielsen

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė
in

Simonas Gentvilas

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras
in

Kęstutis Navickas

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras
in

Kazys Starkevičius

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas
in

Prof. dr. Viktoras Pranckietis

Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas
in

Dorfmann Herbert

Europos Parlamento narys
in

Bronis Ropė

Europos Parlamento narys
in

Dr. Agnė Kudarauskienė

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė
in

Louisa Burwood-Taylor

„Ag Funder“ žiniasklaidos ir tyrimų vadovė
in

Marja-Liisa Meurice

„EIT Food CLC North-East“ direktorė
in

Vidmantas Janulevičius

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
in

Marie-Christine Le Gal

Prancūzijos agromaisto pramonės atašė VRE regionui
in

Augustas Alešiūnas

AgTech Verslo angelas ir „ART21“ savininkas
in

Kristina Simonaitytė

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro patarėja
in

Daina Kleponė

„Versli Lietuva“ generalinė direktorė
in

Linas Dičpetris

„EY“ konsultacijų padalinio Baltijos šalyse vadovas
in

Raimundas Juknevičius

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas
in

Dr. George Beers

„Smart Agri Hubs“ koordinatorius, Vageningo universiteto tyrėjas
in

Andrius Pranckevičius

„Linas Agro Group“ valdybos pirmininko pavaduotojas, „PF Kekava“ valdybos pirmininkas, AB „Kauno Grūdai“ generalinis direktorius
in

Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė

„AgriFood Lithuania DIH“ direktorė
in

Giedrius Bagušinskas

„LitMEA“ direktorius
in

Darius Gaidys

Ambasadorius ypatingiems pavedimams, kuruojantis skaitmeninius iššūkius
in

Aistė Miliūtė-Pranckuvienė

„Birštono mineraliniai vandenys" direktorė
in

Aušrys Macijauskas

Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas, Žemės ūkio taryba
in

Grigoris Chatzikostas

„FoodScale Hub“ viceprezidentas verslo plėtrai
in

Prof. dr. Juozas Augutis

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius
in

Eivilė Čipkutė

Lietuvos bankų asociacijos prezidentė
in

Mika Kukkurainen

„Nordic FoodTech VC“ įkūrėjas ir partneris
in

Arūnas Jusas

„Timac AGRO LT" generalinis direktorius
in

Remigijus Lapinskas

Žaliosios politikos instituto direktorius
in

Daniel Calvo Alonso

„Atos tyrimų ir inovacijų“ Dirbtinio intelekto, duomenų ir robotikos padalinio vadovas
in

Paulius Guzevičius

„Vikonda“ Inovacijų direktorius
in

Prof. dr. Julija Kiršienė

Vytauto Didžiojo universiteto prorektorė mokslui
in

Daiva Jakaitė

Europos Parlamento biuro Lietuvoje vadovė
in

Dr. Arūnas Svitojus

Žemės ūkio rūmų pirmininkas
in

Diana Tatarūnaitė Zubenienė

„Dojus Agro“ Lietuvos filialo direktorė
in

Andžej Šuškevič

„Baltic Amadeus“ direktorius
in

Dr. Rico Mockel

Kognityvinės robotikos ir intelektualiųjų sistemų docentas Mastrichto universitete
in

Anneli Roose

„Civitta Estonia" projektų vadovė
in

Martyna Czerniakowska

„EIT Foods RIS stipendijų“ programos lyderė
in

Arūnas Milašius

„Delfi.lt“ Agro redaktorius
in

Ramūnas Terleckas

„Verslo klasė“ redaktorius
in

Mantas Vilys

Lietuvos inovacijų centro direktorius
in

*Pranešėjų sąrašas bus pildomas.

Programa

*Nuolat atnaujinama

09:00 Forumo atidarymas

Ramūnas Terleckas | „Verslo klasės“ redaktorius

09:05 Sveikinimo kalba

Viktorija Čmilytė-Nielsen | Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė

09:10 Pagrindinis pranešimas

Kęstutis Navickas | Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras

09:20 Pagrindinis pranešimas: „Maisto sektorius be CO2 pėdsako, ar tai įmanoma?“

Simonas Gentvilas | Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras

09:45 Pagrindinis pranešimas: „Stiprūs ir skaitmeniniai. Ilgos kelionės pradžia“

Augustas Alešiūnas | „ART21“ direktorius ir „Future Technologies DIH“ inovacijų vadybininkas

10:10 Pagrindinis pranešimas: „Kelias į tvarią agromaisto sektoriaus grandinę: agromaisto technologijų investicijų ir inovacijų vystymasis“

Louisa Burwood-Taylor | „Ag Funder“ žiniasklaidos ir tyrimų vadovė

10:40 Pertrauka

I salė

II salė

Regionų vystymo ir ateities įgūdžių forumas

10:50 Pranešimas: „Kooperatyvai ir kaimo plėtra: tobulėjimas drauge“

Marie-Christine Le Gal | Prancūzijos Žemės ūkio ir maisto pramonės atašė Centrinės ir Rytų Europos regionui

11:10 Pranešimas: „Įgūdžiai žemės ūkio ir maisto sektoriui: dabartis ir perspektyva“

Dr. Agnė Kudarauskienė | Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė

11:30 Diskusija: „Žemės ūkio ir maisto sektoriaus perspektyvos didinti regionų ekonominį išsivystymą ir patrauklumą kurtis jaunimui“

Marie-Christine Le Gal | Prancūzijos Žemės ūkio ir maisto pramonės atašė Centrinės ir Rytų Europos regionui
Juozas Augutis | Vytauto Didžiojo universiteto rektorius
Marja-Liisa Meurice | „EIT FOOD CLC North-East“ direktorė
Arnas Radzevičius | „Agrokoncerno“ Agro tiksliųjų technologijų skyriaus vadovas
Dr. Agnė Kudarauskienė | Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė

Moderatorius Mantas Vilys | Lietuvos inovacijų centro direktorius

Robotikos sesija (Bendra transliacija)

12:20 Diskusija: „Robotika agromaisto sektoriuje – galimybės ir iššūkiai“

Daniel Calvo Alonso | „Atos tyrimų ir inovacijų“ Dirbtinio intelekto, duomenų ir robotikos padalinio vadovas
Anneli Roose | „Civitta Estonia“ projektų vadovė
Dr. Rico Mockel | Kognityvinės robotikos ir intelektualiųjų sistemų docentas Mastrichto universitete

Moderatorė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė | „AgriFood Lithuania DIH“ direktorė

Sesijos organizatoriai

Moterų įgalinimo agromaisto sektoriuje forumas

13:20 Pranešimas: „Kaip moterys lyderės gali paspartinti ekonominį ir socialinį atsigavimą agromaisto sektoriuje“

Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė | „AgriFood Lithuania DIH“ direktorė

13:40 Diskusija: „Kodėl moterys gali būti žemės ūkio maisto sektoriaus pertvarkos priešakyje?“

Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė | „AgriFood Lithuania DIH“ direktorė
Diana Tatarūnaitė-Zubenienė | „Dojus Agro“ Lietuvos filialo direktorė
Aistė Miliūtė-Pranckuvienė | „Birštono mineraliniai vandenys“ direktorė
Milda Kraużlis | „EIT FOOD CLC North-East“ RIS programos vadovė

Moderatorius Edvardas Žičkus | Žurnalistas

Agromaisto ekosistemos vaidmens skaitmeninėje ir žaliojoje transformacijose forumas

Organizatoriai

14:20 Pranešimas: „Agromaisto ekosistemos vaidmuo skaitmeninėje ir žaliojoje transformacijoje“

Marja-Liisa Meurice | „EIT FOOD CLC North-East“ direktorė

14:40 Diskusija: „ES inovacijų ekosistemos: koks vaidmuo tenka agromaisto sektoriui?“

Daina Kleponė | „Versli Lietuva“ generalinė direktorė
Darius Gaidys | Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams, kuruojantis skaitmeninius iššūkius
Vidmantas Janulevičius | Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
Andrius Pranckevičius | „Linas Agro Group“ valdybos pirmininko pavaduotojas, „PF Kekava“ valdybos pirmininkas, AB „Kauno Grūdai“ generalinis direktorius

Moderatorius Ramūnas Terleckas | „Verslo klasė“ redaktorius

Bendra transliacija

15:20 Pranešimas: „Mažiau yra daugiau – tvarumas ir efektyvumas agroversle“

Arūnas Jusas | „Timac AGRO LT“ generalinis direktorius

Bendra transliacija

15:35 Pristatymas: „EIT Food programos inovatoriams“

Martyna Czerniakowska | „EIT Foods RIS stipendijų“ programos lyderė
Małgorzata Młynarska | „EIT Food“ RIS jaunimo komunikacijos koordinatorė

Ateities agromaisto sektoriaus vizija Lietuvoje

15:50 Pranešimas: „Lietuvos agromaisto sektoriaus transformacijos kelrodis“

Linas Dičpetris | „EY“ konsultacijų padalinio Baltijos šalyse vadovas

16:10 Diskusija: „Kokią agromaisto sektoriaus viziją matome Lietuvoje? Naujos kompetencijos, įgūdžiai ir strategija“

Aušrys Macijauskas | Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas, Žemės ūkio taryba
Augustas Alešiūnas | „ART21“ direktorius ir „Future Technologies DIH“ inovacijų vadybininkas
Kazys Starkevičius | Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas
Julija Kiršienė | Vytauto Didžiojo universiteto prorektorė mokslui

Moderatorius Ramūnas Terleckas | „Verslo klasė“ redaktorius

16:50 Forumo uždarymas

Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė | „AgriFood Lithuania DIH“ direktorė

17:00 Tinklaveikos susitikimai

II salė

ES žemės ūkio politikos ateitis: naujovės BŽŪP, Žaliasis kursas ir strategija „Nuo ūkio iki stalo“

Organizatorius

10:50 Pranešimas: „Žaliasis kursas ir BŽŪP: žvilgsnis iš Lietuvos“

Prof. dr. Viktoras Pranckietis | Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas

11:05 Pranešimas: „Nauja BŽŪP kryptis“

Bronis Ropė | Europos Parlamento narys

11:20 Diskusija

Prof. dr. Viktoras Pranckietis | Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas
Bronis Ropė | Europos Parlamento narys

Moderatorius Arūnas Milašius | „Delfi.lt“ Agro redaktorius

11:35 Pranešimas: „Strategija „Nuo ūkio iki stalo“: kelias link tvarios maisto gamybos ir naudojimo“

Dorfmann Herbert | Europos Parlamento narys

11:50 Pranešimas: „Lietuvos ūkininkų požiūris į Žaliąjį kursą ir naują BŽŪP“

Arūnas Svitojus | Žemės ūkio rūmų pirmininkas

12:05 Diskusija

Dorfmann Herbert | Europos Parlamento narys
Arūnas Svitojus | Žemės ūkio rūmų pirmininkas

Moderatorius Arūnas Milašius | „Delfi.lt“ Agro redaktorius

Robotikos sesija (Bendra transliacija)

12:20 Diskusija: „Robotika agromaisto sektoriuje – galimybės ir iššūkiai“

Daniel Calvo Alonso | „Atos tyrimų ir inovacijų“ Dirbtinio intelekto, duomenų ir robotikos padalinio vadovas
Anneli Roose | „Civitta Estonia“ projektų vadovė
Dr. Rico Mockel | Kognityvinės robotikos ir intelektualiųjų sistemų docentas Mastrichto universitete

Moderatorė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė | „AgriFood Lithuania DIH“ direktorė

Sesijos organizatoriai

Žaliosios transformacijos investicijų ir finansavimo forumas

Organizatoriai: Mosom

13:20 Pranešimas: „Žaliasis kursas: agromaisto sektoriaus reikšmė ekonomikai“

Paulius Kunčinas | Ekonomistas

13:40 Diskusija: „Investicijos į agromaisto sektorių: dabartis, ateitis ir to priežastys“

Grigoris Chatzikostas | „FoodScale Hub“ viceprezidentas verslo plėtrai
Paulius Kunčinas | Ekonomistas
Mika Kukkurainen | „NORDIC FoodTech VC“ įkūrėjas ir partneris
Eivilė Čipkutė | Lietuvos bankų asociacijos prezidentė

Moderatorius Mantas Vilys | Lietuvos inovacijų centro direktorius

Inovatyvaus maisto forumas

14:20 Pranešimas: „Duomenų dalinimasis – inovatyvaus funkcinio maisto karšta bulvė“

Dr. George Beers | „SmartAgriHubs“ koordinatorius, Vageningo universiteto tyrėjas

14:40 Diskusija: „Sumaniosios specializacijos prioritetai: inovatyvus ir funkcinis maistas“

Dr. George Beers | „SmartAgriHubs“ koordinatorius ir Vageningo universiteto tyrėjas
Linas Dičpetris | „EY“ konsultacijų padalinio Baltijos šalyse vadovas
Giedrius Bagušinskas | Lietuvos klasterių tinklo prezidentas ir Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos direktorius
Andžej Šuškevič | „Baltic Amadeus“ direktorius
Paulius Guzevičius | „Vikonda“ Inovacijų direktorius

Moderatorius Mantas Vilys | Lietuvos inovacijų centro direktorius

Bendra transliacija

15:20 Pranešimas: „Mažiau yra daugiau – tvarumas ir efektyvumas agroversle“

Arūnas Jusas | „Timac AGRO LT“ generalinis direktorius

Bendra transliacija

15:35 Pristatymas: „EIT Food programos inovatoriams“

Martyna Czerniakowska | „EIT Foods RIS stipendijų“ programos lyderė
Małgorzata Młynarska | „EIT Food“ RIS jaunimo komunikacijos koordinatorė

Tvarios aplinkos kūrimo forumas

Idėją palaiko

15:50 Pranešimas „Tvarumas už žaliojo kurso ribų: ar tvarumas gali būti pelningas?“

Donatas Dailidė | „Dojus Group“ generalinis direktorius

16:10 Diskusija: „Dekarbonizacija žemės ūkyje: iššūkiai ir galimybės“

Remigijus Lapinskas | Žaliosios politikos instituto direktorius
Raimundas Juknevičius | Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas
Donatas Dailidė | „Dojus Group“ generalinis direktorius
Kristina Simonaitytė | Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro patarėja

Moderatorius Mantas Vilys | Lietuvos inovacijų centro direktorius

16:50 Forumo uždarymas

Daiva Jakaitė | Europos Parlamento biuro Lietuvoje vadovė